Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan Mevr. FLAHAUT, Maryvonne, op het einde van de maand februari 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit Belanghe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202606
pub.
21/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan Mevr. FLAHAUT, Maryvonne, op het einde van de maand februari 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Brussel.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^