Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Vandenborre, Georges, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-cul Het is d

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013202793
pub.
10/05/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Vandenborre, Georges, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-cultuurpactinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^