Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jorissen, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204839
pub.
29/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jorissen, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Schotte, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Mechelen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Steenackers, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Maroy, J.-L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Bellemont, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gillis.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer France, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Morrens, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Bonheiden.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, dat in werking treedt op 14 oktober 2013, is aan de heer Umbreit, J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Aarlen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 18 april 2015, is aan de heer Bruynincx, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Dendermonde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Van Hove, J., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton); - is de heer Cuypers, D., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton); - is Mevr. Geens, V., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De standplaats is gevestigd te Mechelen; - is de heer Verhavert, P., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De standplaats is gevestigd te Mechelen; - is de heer Morrens, S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

De standplaats is gevestigd te Bonheiden; - is de heer Lesseliers, M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

De standplaats is gevestigd te Balen; - is de heer Janne d'Othée, O., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Marche-en-Famenne, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton); - is Mevr. Indekeu, V., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Gillis; - is Mevr. Bedert, M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Ternat; - is Mevr. Van der Biest, S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De standplaats is gevestigd te Dendermonde.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 14 oktober 2013, M. Delmée, R., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Aarlen.

De standplaats is gevestigd te Aarlen.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer France, G., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het eerste kanton); - is de heer Romain, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

De standplaats is gevestigd te Anderlues.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2013, is het verzoek tot associatie van de heer Wauters, Ch., notaris ter standplaats Hannuit, en van de heer Wauters, R., kandidaat-notaris, om de associatie "Charles & Reginald Wauters", ter standplaats Hannuit te vormen, goedgekeurd.

De heer Wauters, R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hannuit.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^