Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Gerin, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brugge . Bij m(...) Mevr. Turpyn, E., is aangesteld als geassocie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204998
pub.
12/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Gerin, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 4 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013003292 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" sluiten is het verzoek tot associatie van de heer Devos, S., notaris ter standplaats Zwevegem, en van Mevr. Turpyn, E., kandidaat-notaris, om de associatie "Devos & Turpyn", ter standplaats Zwevegem te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Turpyn, E., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zwevegem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^