Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 december 2013. Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Frank LINGIER Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen De heer N Raadsheer in sociale zaken

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206750
pub.
06/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014011049 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot h type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de "Nationale Plantentuin van België" te Meise van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder sluiten.

Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Frank LINGIER Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Nico SCHEPERS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen vanaf 15 november 2011 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Gerard HELLINGS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Hij neemt vanaf 8 april 2012 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Jacques DELROISSE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Bergen De heer Gino DUPONT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent De heer Pierre GERIN Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Bergen De heer Leopold PLESTERS Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent De heer Luc REYGAERT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Gent De heer Francis WAGNON Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Bergen Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen vanaf 15 november 2013 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : Mevrouw Josiane DUTHIEUW Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent Zij neemt vanaf 8 april 2011 haar rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : Mevrouw Patricia BULTOT Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Bergen De heer Jacques FIERS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent De heer Lucien VAN NESPEN Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 15 november 2011 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Christian DESAMORY Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Bergen De heer Frank LAMBERT Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 8 april 2012 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : Mevrouw Carole DREESSEN Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Gary SCHAMPAERT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 15 november 2012 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : Mevrouw Denise DELVAUX Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik De heer Guy VANKRUNKELSVEN Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 8 april 2013 hun rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Willem WILLOCKX Ere-rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Mechelen Hij neemt vanaf 12 juli 2013 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Raymond AUBRY Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Bergen Hij neemt vanaf 15 november 2013 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Mario COPPENS Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Gent Hij neemt vanaf 15 november 2009 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Ivan BIEGS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Hij neemt vanaf 8 april 2012 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Jos VAN HOUT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen Hij neemt vanaf 8 april 2013 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : Mevrouw Rita DOCX Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij neemt vanaf 15 november 2013 haar rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Bernardo DI FERDINANDO Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Bergen Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Hij neemt vanaf 8 april 2011 zijn rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : Mevrouw Brigitte VAN LIER Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Zij neemt vanaf 15 november 2012 haar rang in de Orde in.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Jean CARPAY Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik De heer Jean DE KEYZER Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Marc GILLIEAUX Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Doornik De heer Pierre GRENIER Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Charleroi De heer Luc PROESMANS Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel Mevrouw Jeannine SCHNEYDERS Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik Mevrouw Véronique SELLESLAGH Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Ronny VAN LOOY Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen vanaf 15 november 2013 hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^