Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zi(...) I. Regeling voor werknem

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013207041
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 september 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (1) Krachtens het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (2) Krachtens het koninklijk besluit van 19 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (3) Krachtens het koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (4) Krachten het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 1.Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 : .Invalide voor 1 januari 2009 - met gezinslast(1)........................................................ 84,95 EUR - alleenstaande(1)........................................................ 71,88 EUR - samenwonende(1)..................................................... 52,28 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2009(*) - met gezinslast(1)........................................................ 85,63 EUR - alleenstaande(1)........................................................ 72,45 EUR - samenwonende(1)..................................................... 52,69 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Regelmatige werknemer : - met gezinslast(3)........................................................ 53,99 EUR - alleenstaande(3)........................................................ 43,21 EUR - samenwonende(4)..................................................... 37,05 EUR . Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast(2)........................................................ 41,92 EUR - zonder gezinslast(2).................................................. 31,44 EUR (*)Gerechtigden wiens periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap.

II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) (1) Krachtens Koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (2) Krachtens het koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (3) Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013204942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 1.Primaire ongeschiktheid(1) : - met gezinslast........................................................... 53,99 EUR - alleenstaande........................................................... 40,81 EUR - samenwonende........................................................ 33,13 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast(2)........................................................ 53,99 EUR - alleenstaande(2)........................................................ 40,81 EUR - samenwonende(3)..................................................... 33,13 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf(1) : - met gezinslast........................................................... 53,99 EUR - alleenstaande........................................................... 43,21 EUR - samenwonende........................................................ 37,05 EUR 3. Forfaitaire uitkering voor palliatieve zorgen(1) Betaling in 3 schijven............................................ 2.121,88 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag..................................................... 16.844,72 EUR - bedrag alleenstaande...................................... 13.480,03 EUR b) Overlevingspensioen................................... 13.268,09 EUR II. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013204942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, par. 1, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. (Belgisch Staatsblad van 4 september 2013) a) Basisbedrag.................................................... 8.093,56 EUR b) Basisbedrag x 1,5........................................ 12.140,34 EUR III. Regeling voor zelfstandigen (forfaitair jaarbedrag) Krachtens Koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 1. Gezin : a) Minimumpensioen...................................... 16.844,72 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen...................................... 12.731,29 EUR 3. Alleenstaande : a) Minimumpensioen...................................... 12.731,29 EUR C. Arbeidsongevallen Krachtens het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de welvaartsaanpassingen. 1. De getroffene (bedrag per pct.ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct...... ........................................................................................ 77,84 EUR ...................................................................................... 85,94 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.... ...................................................................................... 113,37 EUR ................................................................................... 125,17 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.... ...................................................................................... 151,05 EUR ................................................................................... 166,77 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden 191,72 EUR ................................................................................... 211,67 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon..................... 95,92 EUR ................................................................................... 105,90 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot............................ 4.223,51 EUR ................................................................................ 4.663,10 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon ...................................................................................2.815,67 EUR ................................................................................ 3.108,73 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon ..................................................................................2.111,70 EUR ................................................................................ 2.331,48 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon .................................................................................1.407,84 EUR ................................................................................ 1.554,37 EUR* D. Beroepsziekten Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen houden rekening met de aanpassingen aan de welvaartsstijging(10,41 %).

Krachtens het koninklijk besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 1. De getroffene (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct. ................................................................................ 85,9378 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.... ................................................................................. 125,1728 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.... ................................................................................. 166,7685 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden .............................................................................. 211,6727 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot........................ 4.663,0952 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon...................... .............................................................................. 3.108,7301 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon...................... .............................................................................. 2.331,4833 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon...................... .............................................................................. 1.554,3651 EUR E. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het Koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen - gerechtigde zonder gezinslast........................... 1.060,94 EUR - gerechtigde met gezinslast................................ 1.403,73 EUR F. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013204942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap I. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A...................................................... 6.542,20 EUR b) categorie B...................................................... 9.813,30 EUR c) categorie C.................................................... 13.084,40 EUR G. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens de omzendbrief van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 23/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011450 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - 1 september 2013 sluiten tot verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (welvaartsaanpassing) (Belgisch Staatsblad van 6 september 2013) a) samenwonende.............................................. 6.538,91 EUR b) alleenstaande................................................. 9.808,37 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste ............................................................................. 13.077,84 EUR I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^