Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Algemeen Reglement op de elektrische installaties bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, artikel 275, vervangen het koninklijk besluit van 10 augustus 20 Bij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013207298
pub.
07/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Algemeen Reglement op de elektrische installaties bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, artikel 275, vervangen het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 Bij ministerieel besluit van 19 december 2013 worden de volgende personen als lid van de Commissie van Advies en Toezicht in overeenstemming met de bepalingen van artikel 275.09.b van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties benoemd : 1° Als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties : a) de heer Geert De Prez;b) de heer Bruno Gouverneur;c) de heer Thierry Vanmol.2° Als plaatsvervangers van de afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties : a) de heer Kris De Meester;b) de heer Marc Cumps;c) de heer Geert Boogaerts.3° Als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties : a) Mevr.Catherine Margraff; b) de heer François Philips;c) de heer Vincent Van der Haegen.4° Als plaatsvervangers van de afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties : a) de heer Kris Van Eyck;b) Mevr.Caroline Verdoot; c) Mevr.Sara Neirinck. 5° Als afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : de heer Paul Van Haecke, en in de hoedanigheid van plaatsvervanger : de heer Hicham Raïs. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^