Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Lionel RENDERS, Adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2013-2014 zijn mandaat verder te zetten va - de cu

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000140
pub.
14/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van d type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspe type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen i sluiten wordt de heer Lionel RENDERS, Adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2013-2014 zijn mandaat verder te zetten van professor voor : - de cursus bestuursrecht in het tweede jaar van de graad van bachelor in de rechten aan de Hogeschool EPHEC, a rato van dertig sessies van één uur en vijftien minuten; - opleidingen te geven in het kader van de graad van bachelor in de verpleegkunde en de bijzondere opleiding geriatrie aan de "Ecole de Promotion sociale C.P.S.I.", a rato van vier sessies van drie uur en dertig minuten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^