Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Laurent COUCKE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke Bij kon

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000216
pub.
26/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Laurent COUCKE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke politie bij de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Steven SNEPPE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de financiën bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^