Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4,(...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002005
pub.
13/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, met de titel van adviseur-generaal van een penitentiaire inrichting, vakrichting "algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013: - Mevr. Helena LION, geboren op 13 februari 1964 te Antwerpen, adviseur-gevangenisdirecteur, Nederlands taalkader, vakrichting "Algemeen beheer";

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL, te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^