Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2014

Personeel. - Opruststellingen. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt Mevr. Annemie WILLEMOENS bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 bij de Federale Overheid Bij ko

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014002008
pub.
11/03/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Personeel. - Opruststellingen. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt Mevr. Annemie WILLEMOENS bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2013.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer François DILIBERTO bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer Sébastien LOOS bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer Marc EVRARD bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van adviseur A3 bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, is aan de heer Jean-Luc FRERE, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van directeur bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 maart 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, is aan de heer Henri NICOLAS, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van Auditeur-generaal van financiën bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 mei 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^