Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt, met ingang van 1 december 2013, een einde gesteld aan de staffunctie -1 "Directeur Budget en Beheerscontrole" toegekend aan de heer DE RYCK, Wouter, J.O.C. en dit ingevolge z Een beroep tot ni

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003044
pub.
07/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt, met ingang van 1 december 2013, een einde gesteld aan de staffunctie -1 "Directeur Budget en Beheerscontrole" toegekend aan de heer DE RYCK, Wouter, J.O.C. en dit ingevolge zijn aanduiding als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de patrimoniumdocumentatie".

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2014 wordt, met ingang van 1 september 2014, op zijn vraag, een einde gesteld aan de staffunctie -1 "Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie", toegekend aan de heer COLLET, Louis, J. Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, wordt een einde gesteld aan het ambtshalve verlof voor opdracht van algemeen belang, toegekend aan de heer COLLET, Louis, J., Auditeur-generaal van financiën bij de Federale overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^