Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, me(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009184
pub.
05/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, met de titel van adviseur-generaal adjunct Regionale Directie Noord, vakrichting "algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013 : - Mevr. Vanessa BURY, geboren op 7 mei 1975 te Brussel, adviseur-adjunct regionaal directeur, Nederlands taalkader, vakrichting "Algemeen beheer".

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, met de titel van adviseur-generaal adjunct Regionale Directie Noord, vakrichting "algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013 : - Mevr. Hilde VERHOEVEN, geboren op 8 april 1976 te Turnhout, adviseur gevangenisdirecteur, Nederlands taalkader, vakrichting "Algemeen beheer".

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^