Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009296
pub.
28/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009288 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement va type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de colle type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2011 sluiten wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur van een penitentiaire inrichting-adjunct van de directeur, vakrichting "Algemeen beheer" bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 januari 2014 : - De heer Alexis DOUFFET, geboren op 7 november 1978 te Etterbeek, attaché-directeur van een penitentiaire inrichting, Franstalig taalkader, vakrichting "Algemeen beheer".

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^