Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 septemb Artikel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009542
pub.
10/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Heilige Familie te Willebroek in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Niklaas te Willebroek omgevormd en wordt de plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Heilige Familie te Willebroek naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Niklaas te Willebroek overgedragen, en, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Heilig Kruis te Willebroek in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Niklaas te Willebroek omgevormd.

Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 februari 2012 en artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 september 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^