Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 sep Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009543
pub.
10/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt te Hemiksem in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Niklaas te Hemiksem omgevormd en wordt de plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt te Hemiksem naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Niklaas te Hemiksem overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 april 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^