Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Julie LEONARD, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Overeenko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011044
pub.
11/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Julie LEONARD, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 mei 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^