Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Steven BAERDEMAN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met Bij konin

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011185
pub.
10/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Steven BAERDEMAN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt Mevr. Christine BRUYNOGHE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Denis FABIAN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt Mevr.

Marie-Christine LEFEBVRE, klasse A4 met de titel van adviseur- generaal, door verhoging naar de hogere klasse A5 bevorderd met behoud van de titel van adviseur-generaal, met ranginneming op 1 december 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^