Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 april 2014

Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt Mevr. Séverine WATERBLEY, met ingang van 1 april 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 &qu Overeenko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011209
pub.
23/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt Mevr. Séverine WATERBLEY, met ingang van 1 april 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 "Directeur generaal Economische Reglementering", bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^