Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014 wordt aan de heer Paul PAEPE, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerecht De hee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011447
pub.
11/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d sluiten wordt aan de heer Paul PAEPE, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer PAEPE wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^