Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Jan DE BOCK ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje en in het Prinsdom Andorra. Hij wordt gemachtigd aa Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015028
pub.
06/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Jan DE BOCK ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje en in het Prinsdom Andorra.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juli 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Johan MARICOU ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republieken Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Mozambique en Zimbabwe en in de Koninkrijken Lesotho en Swaziland.

Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-generaal van België in deze Staten en in het Eiland Sint-Helena.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Renier NIJSKENS ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Bondsrepubliek Duitsland.

Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-generaal van België op een deel van Bondsrepubliek Duitsland.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt aan de heer Bernard CHARLIER eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt aan mevrouw Denise DE HAUWERE eervol ontslag uit haar ambt verleend. Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervoegd rustpensioen vanaf 1 april 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt de heer Pierre VAESEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek India, in de Koninkrijken Bhutan en Nepal, in de Republiek der Maldiven en in de Democratische Republiek Sri Lanka, in de Volksrepubliek Bangladesh, met standplaats te New Delhi.

Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-generaal van België in deze Staten en op een deel van de Republiek India.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Overplaatsing Bij koninklijk besluit 21 december 2013 wordt de heer Leo D'AES ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Servië en in Montenegro en aangesteld tot Consul-generaal van België in deze Staten, met standplaats te Belgrado.

Wijziging rechtsgebied. - Verbetering Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 worden, in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van de ressort van de heer Pierre VAESEN als Consul-generaal van België in verschillende gebieden en Staten van de Republiek India, de woorden "artikel 1, tweede alinea van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009" vervangen door de woorden "artikel 1, tweede alinea van het koninklijk besluit van 9 februari 2011".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^