Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt aan de heer Christian VAN den HOVE eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op e Bij minister

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015077
pub.
22/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, &s type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 37, 71bis, 116 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 48bis en tot opheffing van artikel 74bis in hetzelfde beslui sluiten wordt aan de heer Christian VAN den HOVE eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 september 2014 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035255 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de crisisjeugdhulpverlening in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035243 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.943 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 57.905 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.063 sluiten wordt de heer Jan LASTRA ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij de Ambassade van België te Santiago.

Hij wordt gemachtigd aansprak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2014 en gemachtigd de eretitel van Adjunct-Kanselarijbestuurschef te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van d type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003081 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van d sluiten wordt de heer Axel CUMPS ontheven uit zijn functie van Consul bij de Ambassade van België te Kinshasa.

Hij wordt gemachtigd aansprak te maken op een rustpensioen vanaf 1 februari 2015 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^