Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014 wordt aan Mevr. Christine HABIG eervol ontslag uit haar ambt verleend. Zij wordt toegelaten haar rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 maar Overplaatsin

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015165
pub.
10/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014011388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013207227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provi type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitker sluiten wordt aan Mevr. Christine HABIG eervol ontslag uit haar ambt verleend.

Zij wordt toegelaten haar rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 maart 2015 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 14 mei 2014 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : CHAMPAGNE, Christiane, Consul bij het Consulaat van België te Barcelona;

JACQUEMIN, Eric, Consul bij de Ambassade van België te Moskou;

PIRET, Caroline, Vice-Consul bij de Ambassade de België te Parijs;

VANDEPUT, Jan, Consul bij de Ambassade van België te Bogota.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^