Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014 wordt Mevr. Dominique MINEUR ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur en wordt zij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Arabische Emi Bij k

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015203
pub.
26/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i sluiten wordt Mevr. Dominique MINEUR ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur en wordt zij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Arabische Emiraten, met standplaats te Abu Dhabi.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i sluiten wordt Mevr. Colette TAQUET ontheven uit haar functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Libanon, met standplaats te Beiroet, en wordt zij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Polen, met standplaats te Warschau.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i sluiten wordt de heer Christophe PAYOT ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt hij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Staat Qatar, met standplaats te Doha.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i sluiten wordt de heer Luc JACOBS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt hij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oekraïne, met standplaats te Kiev.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt de heer Jeroen COOREMAN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt hij geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en Consul-Generaal van België in de Republiek Colombia, in Aruba, in Curaçao, in Sint Maarten en in de Bijzondere Gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met standplaats te Bogota.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt de heer Frank RECKER ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Oostenrijk en in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen, evenals uit zijn functie van Consul-Generaal van België in de Republiek Oostenrijk. Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties te Wenen, bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAAE) te Wenen bij de voorbereidende Commissie voor de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) te Wenen en bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) te Wenen.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie, met standplaats te Bern, en Consul-Generaal van België in deze Staat, behalve de Kantons Genève, Valais en Vaud.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten wordt de heer Willem van de VOORDE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt hij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oostenrijk, met standplaats te Wenen.

Hij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties, bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAAE), bij de voorbereidende Commissie voor de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) en bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO).

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014204970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten wordt de heer Willem van de VOORDE geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten wordt de heer Koenraad LENAERTS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Guatemala, met standplaats te Panama City.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten wordt de heer Alex VAN MEEUWEN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oezbekistan, met standplaats te Moskou.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten wordt de heer Bruno NEVE de MEVERGNIES ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt hij geaccrediteerd als Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel te Rome.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten wordt Mevr. Roxane de BILDERLING ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur en wordt zij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Kenia en in de Unie der Comoren, met standplaats te Nairobi.

Zij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties in Nairobi (UNON), bij het Programma van de Verenigde Naties voor het Leefmilieu (UNEP) en bij het Programma van de Verenigde Naties voor Menselijke Nederzettingen (UN HABITAT).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^