Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 wordt de heer François DELHAYE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitisc Bij

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015272
pub.
10/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de heer François DELHAYE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Iran, met standplaats te Teheran.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedings-middeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brenge type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bi type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007345 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de deelstanden "in operationele inzet", "in hulpverlening" en "in militaire bijstand" type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de sluiten wordt de heer Arnout PAUWELS ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Kaboel. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Rwanda, met standplaats te Kigali.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedings-middeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brenge type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bi type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007345 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de deelstanden "in operationele inzet", "in hulpverlening" en "in militaire bijstand" type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de sluiten wordt de heer Pierre LABOUVERIE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje, met standplaats te Madrid.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedings-middeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brenge type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bi type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007345 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de deelstanden "in operationele inzet", "in hulpverlening" en "in militaire bijstand" type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de sluiten wordt de heer Jean-Luc BODSON, Ambassadeur van België in het Gemenebest Australië, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Vanuatu, met standplaats te Canberra.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedings-middeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brenge type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bi type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007345 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de deelstanden "in operationele inzet", "in hulpverlening" en "in militaire bijstand" type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de sluiten wordt de heer Jeroen COOREMAN, Ambassadeur van België in de Republiek Colombia, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bogota.

Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maa type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en haar uitvoeringsbesluiten sluiten wordt de heer Patrick HERMANN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Indonesië, met standplaats te Jakarta. Hij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger bij ASEAN. Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen op de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten voor bepaalde duur of voor e sluiten wordt de heer Raoul DELCORDE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Polen, met standplaats te Warschau. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in in Canada, met standplaats te Ottawa.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen op de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten voor bepaalde duur of voor e sluiten wordt de heer Roland VAN REMOORTELE, Ambassadeur van België in de Republiek der Filipijnen, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek der Marshalleilanden, met standplaats te Manilla.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen op de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten voor bepaalde duur of voor e sluiten wordt de heer Johan VERBEKE, Ambassadeur van België in de Verenigde Staten van Amerika, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Gemenebest van de Bahama's, met standplaats te Washington.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen op de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten voor bepaalde duur of voor e sluiten wordt de heer Frank RECKER, Ambassadeur van België in de Zwitserse Bondsstaat, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Vorstendom Liechtenstein, met standplaats te Berne.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014 en van 4 september 2014 wordt Mevr. Roxane de BILDERLING, Ambassadeur van België in de Republiek Kenya, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Staat Eritrea, in de Republiek der Seychellen en in de Federale Republiek Somalië, met standplaats te Nairobi.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014009463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van ver type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, bijkomende verg sluiten wordt de heer Frédéric RENARD, Ambassadeur van België in de Republiek Congo, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Centraal-Afrikaanse Republiek, met standplaats te Brazzaville.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 02/03/2016 numac 2015201962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkl type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vana type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende maatregelen tot bevordering van de w type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen in de onderneminge type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs sluiten wordt de heer Pierre LABOUVERIE, Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Vorstendom Andorra, met standplaats te Madrid.

Bij koninklijk besluit van 8 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014002055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot de type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014007389 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijn waarbinnen de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens die door hen of in hun naam worden bewaa type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Andenne, om een tractie-onderstation te Namêche te bouwen en te exploiter sluiten wordt de heer Jan LUYKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein, met standplaats te Bern, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een deel van de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek India, met standplaats te New Delhi, en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met als ressort het gebied van de Nationale Hoofdstad Delhi, de Staten Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, West-Bengalen, Jharkhand, Jammu en Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, alsmede de gebieden van de eilanden Andaman en Nicobar, en Chandigarh.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vastelling van de wijze waarop het personeel van het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag overgedragen wordt aan de Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medi type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal barema sluiten wordt de heer Hubert COOREMAN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Zuid-Afrika, met standplaats te Pretoria.

Bij koninklijke besluiten van 4 november 2014 en 11 november 2014 wordt de heer Hubert COOREMAN, Ambassadeur van België in de Republiek Zuid-Afrika, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Swaziland, in de Republiek Botswana en in de Republiek Zimbabwe, met standplaats te Pretoria.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^