Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt het mandaat van de heer Herman DIRICKS als « Directeur-generaal » van het Directoraat-generaal Controlebeleid bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid Een b

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018059
pub.
20/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt het mandaat van de heer Herman DIRICKS als « Directeur-generaal » van het Directoraat-generaal Controlebeleid bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hernieuwd voor een periode van zes jaar met ingang van 27 februari 2014.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^