Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt Mevr. Liesbet Stevens aangesteld als titularis van de adjunct-directie functie binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een duur van zes jaar, met Een ber

bron
instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
numac
2014018220
pub.
26/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt Mevr. Liesbet Stevens aangesteld als titularis van de adjunct-directie functie binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een duur van zes jaar, met ingang van 15 september 2014.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^