Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Nouwen, Robert, voor een mandaat van zes jaar aangesteld in de functie van Operationeel Directeur "Ontw Bij koninkli

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021050
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Nouwen, Robert, voor een mandaat van zes jaar aangesteld in de functie van Operationeel Directeur "Ontwikkeling en Bewaring van de Erfgoedverzamelingen" bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Dekeyzer, Stephane, geboren op 12 december 1978, vast benoemd als attaché in de klasse A2 bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Delobbe, Laurent, geboren op 13 januari 1971, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling bevorderd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Gonsette, Alexandre, stagiair assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Nemeghaire, Jean, geboren op 23 oktober 1949, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling bevorderd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Vannitsem, Stéphane, geboren op 3 januari 1966, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling bevorderd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider.

Bij koninklijk besluit van 28 februari dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Van Hassel, Dieter, geboren op 23 maart 1983, bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot assistent in een betrekking van de klasse SW1 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijk Dienstverlening".

Bij koninklijk besluit van 28 februari dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt Mevr. Devos, Maud, geboren op 29 juli 1974, bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007109 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffen type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Bouniton, Julie, geboren op 18 februari 1983, bij de Koninklijke Bibliotheek van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot stagiair assistent in een betrekking van de klasse SW1 van het Franse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007109 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffen type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt de heer De Donder, Erwin, geboren op 15 november 1972, bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007109 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffen type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Lefever, Karolien, geboren op 22 maart 1981, bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^