Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 april 2014

Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt, met ingang van 1 april 2014, de managementfunctie van administrateur-generaal van de Rijks Het be

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022141
pub.
11/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt, met ingang van 1 april 2014, de managementfunctie van administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen voor een periode van zes jaar toegekend aan mevrouw Sarah Scaillet.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^