Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 is aan de heer Berquin, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel . Het is hem vergund de tite(...) Het beroep tot nietigverklaring van de vo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201011
pub.
14/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 is aan de heer Berquin, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^