Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dumoulin Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ch Het is h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201476
pub.
05/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 15/04/2014 numac 2013012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van bepaalde voordelen van het bediendestatuut aan type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf FILLIN benaming van het paritair comité, betreffende de ecocheques in de onde sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dumoulin Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Châtelet.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Cambier Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Virton.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhsalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Govers P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik (grondgebied van het vierde kanton). - is Mevr. Fourniret A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Aarlen.

De standplaats is gevestigd te Virton. - is Mevr. Bellotto S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

De standplaats is gevestigd te Châtelet.

Bij ministerieel besluit van 19 februari 2014, is het verzoek tot associatie van Mevr. De Witte J., notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton), en van Mevr. Breyne M., kandidaat-notaris, om de associatie "Johanna DE WITTE & Mieke BREYNE", ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Breyne M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanon).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^