Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Ambtshalve verlies van de hoedanigheid van ambtenaar, van een attaché Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, verliest de heer NKANU, Nzita, geboren op 13 Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014201744
pub.
17/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Ambtshalve verlies van de hoedanigheid van ambtenaar, van een attaché Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, verliest de heer NKANU, Nzita, geboren op 13 februari 1965, attaché bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, met ingang van 28 november 2013, ambtshalve de hoedanigheid van ambtenaar.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^