Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 12 mei 2014 : ORDE VAN LEOPOLD II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II: De heer: DE MUNCK, Pieter, adviseur-generaal bij het Depar Worden benoemd tot

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202819
pub.
03/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014011388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het vari sluiten : ORDE VAN LEOPOLD II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II: De heer: DE MUNCK, Pieter, adviseur-generaal bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II: Mevrouw: BUEKENS, Elise, adviseur-generaal bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 DE WINTER, Eric, attaché bij het Departement HERMANS, Jean-Marie, attaché bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 MYSLINSKI, Denis, attaché bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 VANERMEN, Jan, adviseur bij het Departement.

Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II: Mevrouwen: GILLAIN, Agnès, technisch deskundige bij het Departement MAWET, Chantal, administratief deskundige bij het Departement Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II: Mevrouw: ARTELS, Eveline, technisch deskundige bij het Departement De heren: BOVY, Willy, technisch deskundige bij het Departement DEMAEGHT, Hans, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2009 Mevrouw: DULIERE, Anne-Marie, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2012 De heren: GODART, Xavier, adviseur bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2013 KINIF, Philippe, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2011 NOESON, Jean, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2009 REENAERS, Jean, technisch deskundige bij het Departement SCHOOLMEESTERS, Eduard, technisch deskundige bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 VANDEN BUSSCHE, Phil, technisch deskundige bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013.

Worden bevorderd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II: De heer: DECOSTER, André, technisch medewerker bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 Mevrouwen: LA BROYE, Anne-Marie, administratief medewerker bij het Departement PEETERS, Rita, administratief medewerker bij het Departement De heer: VAN PARYS, Marc, administratief medewerker bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II: De heren: BRICHAU, Joël, technisch deskundige bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 BUCKINX, Philippe, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2007 Mevrouwen: BUYLE, Marianne, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2012 DE KNOCK, Els, technisch deskundige bij het Departement De heer: DE MULDER, Nic, financieel deskundige bij het Departement Mevrouwen: DI MATTEO, Katia, technisch deskundige bij het Departement DURIEUX, Noëlle, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2010 De heer: GRAMEGNA, Johan, technisch medewerker bij het Departement Mevrouwen: GUISSARD, Annick, administratief assistent bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 HEYVAERT, Marianne, administratief medewerker bij het Departement De heer: IKER, Edmond, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2011 Mevrouw: KATSHINDA, Anne-France, technisch deskundige bij het Departement De heren: LAMAYE, Henri, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2008 LONGRIE, Pierre, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2009 Mevrouwen: LOUVIAU, Brigitte, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2010 MATHE, Marie, technisch deskundige bij het Departement MONTFORT, Viviane, administratief medewerker bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 PEETERS, Sylvia, technisch deskundige bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2012 De heer: PREVOT, Jérôme, administratief assistent bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 Mevrouwen: SLACHMUYLDERS, Carina, administratief assistent bij het Departement SWINNEN, Jeannine, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2009 De heren: THIENPONT, José, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2009 VANCOILLIE, Wim, administratief deskundige bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2011 Mevrouw: VAN DE GEUCHTE, Martine, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2009 De heer: VANDERBEMDEN, Dirk, technisch deskundige bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 Mevrouwen: VAN ESPEN, Nicole, administratief medewerker bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 VAN HEES, Lutgarde, administratief deskundige bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 8 april 2011 De heer: VAN UYTVEN, René, administratief medewerker bij het Departement Mevrouw: VILLEZ, Annie, administratief medewerker bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^