Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op 12 juli 2014, is aan de heer Wuilquot P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Dour. Het is hem vergund de tit Het beroe

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204437
pub.
14/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op 12 juli 2014, is aan de heer Wuilquot P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Dour.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^