Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Holen, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Galmaarden. Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014205480
pub.
01/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012009032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Holen, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Galmaarden.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2013, die in werking treden op de datum van eedaflegging van hun opvolger; - is aan Mevr. Lagae, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Rotselaar. - is aan de heer De Smet, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Wetteren.

Het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014704 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2013022622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2013022621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013022647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014200700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Oudenhove, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Pieters-Leeuw.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011645 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lemmerling, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Zele.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van de opvolger; - is aan de heer Dupont, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Rijkevorsel; - is aan de heer Van Campenhout, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Keerbergen.

Het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014009030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct- administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 5°, en 17ter, A, 5°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, 2., 17quater, § 1, 2., en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen in sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Keukelaere, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Eeklo.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Marc Van Hemelrijck als afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen politiepersoneelsleden type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014003030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gemachtigd worden tijdelijk toegang te hebben tot het Rijksregister van d type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014200162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de aanwending van type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014200166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de wijziging van d type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Schotsmans, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Mechelen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Dierickx, D., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het achtste kanton); - is de heer Verlinden, Ph., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Rijkevorsel; - is Mevr. Spaepen, A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Mechelen; - is Mevr. Snyers, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

De standplaats is gevestigd te Sint-Truiden; - is Mevr. Stadsbader, N., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Galmaarden; - is de heer Meersman, J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Pieters-Leeuw; - is Mevr. Willems, E., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Keerbergen; - is de heer Triau, K., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Rotselaar; - is de heer Quipor, F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Wetteren; - is de heer Ryssaert, A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Zele; - is de heer Boone, F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Eekl;. - is de heer Hugard, P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Sambreville.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^