Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 september 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2014, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziek(...) I. Regeling voor werkn

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014205819
pub.
03/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 september 2014, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS van 29 juni 2007 Ed. 3). 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 : .Invalide voor 1 januari 2009 (1) : - met gezinslast . . . . . 84,27 EUR - alleenstaande . . . . . 71,31 EUR - samenwonende . . . . . 51,86 EUR . Invalide van 1 januari 2009 tot 31 december 2010 - met gezinslast . . . . . 84,95 EUR - alleenstaande . . . . . 71,88 EUR - samenwonende . . . . . 52,28 EUR (1) Deze rubriek betreft de buitenlandse verzekerde gerechtigden die erkend zijn in de invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar te hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^