Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan de heer Poismans P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter stan Het is he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207412
pub.
11/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan de heer Poismans P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Saint-Georges-sur-Meuse.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan Mevr. Bossaux C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Mettet.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Meurice J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Le Roux Ch.-H., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Blegny.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 november 2014 die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Maes W., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Koksijde. - is Mevr. Fraikin S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Blegny. - is Mevr. Albert M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Saint-Georges-sur-Meuse. - is de heer Michaux B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Mettet. - is Mevr. Balieux C., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het eerste kanton). - is Mevr. Draguet C., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton).

Bij ministerieel besluit van 28 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2014 pub. 23/01/2015 numac 2014032048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Rewind Energy NV van een groene leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/11/2014 pub. 09/03/2015 numac 2014032046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Total Gas & Power Belgium SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Prévinaire G., notaris ter standplaats Herstal en van Mevr. Rosoux H., kandidaat-notaris, om de associatie "Gérard PREVINAIRE & Hélène ROSOUX", ter standplaats Herstal te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Rosoux H., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Herstal.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^