Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 wordt Mevr. Joke GORIS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 : - een mandaat à rato van 5 % uit te oefenen voor monitoraatsbeg - een man

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000158
pub.
26/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015200898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge sluiten wordt Mevr. Joke GORIS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 : - een mandaat à rato van 5 % uit te oefenen voor monitoraatsbegeleiding aan de KU Leuven; - een mandaat à rato van 5 % uit te oefenen als praktijklector aan de KU Leuven; - een mandaat à rato van 5 % uit te oefenen als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^