Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Diamonds 7 » genaamd Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 september 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Diamonds 7", - van de verkoo

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003154
pub.
04/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Diamonds 7 » genaamd Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 september 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Diamonds 7", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij(Belgisch Staatsblad van 11 september 2014), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 391) op 2 mei 2015 valt ; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op o 2 juli 2015 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; o 2 mei 2016 ten zetel van de Nationale Loterij.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^