Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 8 september 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad, wordt het mandaat van de heer Luc

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003322
pub.
22/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003322

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 8 september 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad, wordt het mandaat van de heer Luc Aspeslagh als lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, dat op 19 oktober 2015 vervalt, verlengd met toepassing van artikel 7, eerste lid, 4°, en vierde lid, van de wet van 17 december 1998.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^