Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 992 van 20 september 2015, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 april 2016.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007254
pub.
26/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-26 **** : 2015007254

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 992 van 20 september 2015, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 april 2016.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^