Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 april 2015

Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. MERTENS, Luce, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij het Gesloten Federaal Centrum te Tongeren met ingang van 1 januari 2016. Zij wor

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009214
pub.
28/04/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. MERTENS, Luce, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij het Gesloten Federaal Centrum te Tongeren met ingang van 1 januari 2016.

Zij wordt ertoe gemachtigd haar aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van haar ambt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^