Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 dat in werking treedt op 1 juli 2015, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jan LATHOUWERS, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009278
pub.
15/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009278

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 dat in werking treedt op 1 juli 2015, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jan LATHOUWERS, adviseur-generaal.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve uit te voeren.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^