Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt Mevr. NEVES BATISTA DE MATOS Maria benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog experti Het beroep to

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015009470
pub.
10/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009470

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt Mevr. NEVES BATISTA DE MATOS Maria benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog expertise, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, in het Franstalig taalkader, met ingang van 1 juli 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^