Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, dat in werking treedt op 1 juli 2015, wordt aan Mevr. Maria VAN BUTSEL eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Zij wordt gemachtigd aan

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014059
pub.
04/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, dat in werking treedt op 1 juli 2015, wordt aan Mevr. Maria VAN BUTSEL eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A2, met de titel van attaché.

Zij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^