Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt aan Mevr. Valérie VANDERKELEN ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A3, titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 juli 2014. Overeenkomst

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014079
pub.
16/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt aan Mevr. Valérie VANDERKELEN ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A3, titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 juli 2014.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^