Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2014 wordt de heer Flamend, Laurent , geboren op 16 november 1983, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in het kader van de federale mobili(...) Bij

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2015021010
pub.
26/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2014 wordt de heer Flamend, Laurent (F), geboren op 16 november 1983, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in het kader van de federale mobiliteit overgeplaatst bij de POD Wetenschapsbeleid als attaché van de klasse 2.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 wordt aan de heer Moulin, Jean (F), geboren op 6 november 1947, algemeen adviseur bij de POD Wetenschapsbeleid, eervol ontslag met ingang van 1 januari 2015 verleend uit zijn ambt. De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 dat uitwerking heeft op 1 november 2014 wordt de heer Van Den Brande, Michel (F), geboren op 1 juli 1959, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, in het kader van de federale mobiliteit overgeplaatst bij de POD Wetenschapsbeleid als attaché van de klasse 2.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 dat uitwerking heeft op 1 december 2014 wordt Mevr. Dubois, Véronique (F), geboren op 26 juli 1967, attaché bij het Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, in het kader van de federale mobiliteit bij de POD Wetenschapsbeleid als attaché van de klasse2.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 wordt aan de heer Caschetto, Serge (F), geboren op 26 september 1950, adviseur bij de POD Wetenschapsbeleid, eervol ontslag met ingang van 1 oktober 2015 verleend uit zijn ambt. De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 dat uitwerking heeft op 1 december 2014 wordt de heer Detongre, Olivier (F), geboren op 30 maart 1966, stagiair van niveau A bij de POD Wetenschapsbeleid, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché van de klasse 2 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 dat uitwerking heeft op 16 december 2014 wordt de heer Poskin, Raphaël (F), geboren op 4 december 1987, stagiair van niveau A bij de POD Wetenschapsbeleid tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^