Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 wordt aan de heer Lenglet, Georges Louis , geboren op 16 februari 1949, werkleider van de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetensch(...) Bij k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2015021011
pub.
26/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 wordt aan de heer Lenglet, Georges Louis (F), geboren op 16 februari 1949, werkleider van de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, eervol ontslag met ingang van 1 maart 2014 verleend uit zijn ambt. De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt aan de heer Willenz, Philippe (F), geboren op 21 juni 1949, werkleider van de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen eervol ontslag met ingang van 1 juli 2014 verleend uit zijn ambt. De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan sluiten dat uitwerking heeft op 1 november 2014 wordt Mevr. De Roy, Judy (N), geboren op 22 mei 1977, bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot assistent-stagiair in een betrekking van de klasse SW1 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijke dienstverlening" van de wetenschappelijke loopbaan.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt de heer Martin, Patrick (F), geboren op 18 maart 1962, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 oktober 2013 bevorderd naar de klasse SW3 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt de heer Smith, Thierry (F), geboren op 9 september 1969, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 oktober 2013 bevorderd naar de klasse SW3 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt de heer Soyez, Sébastien (F), geboren op 12 januari 1975, assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 2014 bevorderd naar de klasse SW2 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt Mevr. Jacquemin, Madeleine (F), geboren op 9 februari 1974, assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 2014 bevorderd naar de klasse SW2 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt Mevr. Henin, Catherine (F), geboren op 29 juli 1968, assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 2014 bevorderd naar de klasse SW2 bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt de heer Leponce, Maurice (F), geboren op 13 juli 1064, eerstaanwezend werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 november 2013 bevorderd naar de klasse SW3 bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^