Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de gemeenten : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van eerste klass De heer Mauri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027242
pub.
11/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015027242

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör sluiten wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de gemeenten : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : De heer Maurizio Angilella, administratief bureauchef bij de stad Seraing;

De heer Guy Bouvy, hoofdbrigadier bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Annie Crohin, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

Mevr. Marie-Agnès Dubois, kantoorbediende bij gemeente Eigenbrakel;

De heer Jean-Pierre Duwez, technisch beambte bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Christian Fagnant, directeur-generaal bij de gemeente Anthisnes; mevr.Bernadette Gaspard, kantoorbediende bij de stad Bastenaken;

De heer Marcel Haan, brigadier bij de stad Bastenaken;

Mevr. Martine Lebacq, financieel directrice bij de stad Zinnik;

Mevr. Rose-Marie Namèche, kantoorbediende bij de gemeente Sambreville;

De heer Eric Theisman, technisch hoofdbeambte bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Philippe Thill, bureauchef bij de stad Bastenaken;

Mevr. Christine Waller, administratief directrice bij de stad Seraing.

Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse aan : De heer Alain Boland, geschoolde arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Pierre Brevers, geschoolde arbeider bij de stad Bastenaken;

Mevr. Karine Dujeux, kantoorbediende bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Evelyne Lebrun, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Jean-Paul Molitor, geschoolde arbeider bij de stad Bastenaken;

Mevr. Martine Olivier, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Michel Preud'Homme, geschoolde arbeider bij de gemeente Sambreville;

Mevr. Michèle Tillier, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Brigitte Valentin, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Christian Van Cantfort, geschoold arbeider bij de gemeente Bastenaken.

Voor 35 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille van tweede klasse aan : Mevr. Viviane Petroons, professionele medewerkster bij de gemeente Eigenbrakel.

Voor 25 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan : Mevr. Annick Audiart, kantoorbediende - zwembadtoezichter bij de stad Zinnik;

Mevr. Zsuzsana Bagoly, bureauchef bibliothecaresse bij de stad Verviers;

De heer Gil Bergeret, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Graziella Bombart, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Corinne Boulot, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Anne-Louise Boute, bureauchef bibliothecaresse bij de stad Verviers;

Mevr. Loredana Colantoni, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Agnès Colery, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

De heer Thierry Collard, kantoorbediende bij de stad Seraing;

De heer Philippe Cooreman, geschoolde arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Annie Crohin, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

Mevr. Isabelle Darquennes, hoofd maatschappelijk assistente bij de stad Zinnik;

Mevr. Rose-Marie Debrichy, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Karin, Dehalleux, kantoorbediende bij de stad Seraing;

De heer Patrick Dessy, kantoorbediende bij de stad Genappe;

Mevr. Véronique Fievez gegradueerde verpleegkundige bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Mireille Fontaine, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Daniel Ghisbain, geschoold arbeider bij de stad Merbes-le-Château;

De heer Jean Gilson, meestergast bij de gemeente Sambreville;

Mevr. Danielle Godinas, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Catherine Hiernaut, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Isabelle Hubert, kantoorbediende bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Corine Jeanray, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Alain Keutgens, technische hoofdbeambte bij de stad Herve;

Mevr. Martine Lebacq, financieel directrice bij de stad Zinnik;

Mevr. Evelyne Lebrun, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Evelyne Lebrun, kantoorbediende bij de stad Genappe;

Mevr. Henriette Ledroit, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Jacques Mahy, brigadier bij de gemeente Merbes-le-Château;

Mevr. Christiane Maquestiau, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Frédéric Mayeur, brigadier bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Mariette Morleghem, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Jean Nailis, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Carina Paque, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Philippe Remy, kantoorbediende bij de stad Seraing;

Mevr. Marie-Rose Sauvage, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Yolande Schepens, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Christian Seront, geschoolde arbeider bij de gemeente Sambreville;

Mevr. Brigitte Taminiau, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Gilbert Vandersteen, geschoolde arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Alain Verdin, kantoorbediende bij de stad Seraing;

De heer Marc Verslype, schepen bij de stad Zinnik;

Mevr. Fabienne Vervaet, kinderverzorgster bij de gemeente Eigenbrakel; de heer Guy Wuydtenhoven, geschoold arbeider bij de stad Zinnik;

Mevr. Chantal Wyart, specifieke bureaucheg bij de stad Seraing.

Voor 25 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille van derde klasse aan : Mevr. Martine Buekens, professionele medewerkster bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Nicole Couronne, professionele medewerkster bij de stad Genappe;

De heer Jacques Deltour, ongeschoolde arbeider voor zware werken bij de stad Seraing;

De heer José Devillers, arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Jacques Duckers, kantoorassistent bij de stad Verviers;

De heer Luc Montoisy, arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Michel Onckelet, ongeschoold arbeider voor zware werken bij de stad Zinnik;

Mevr. Jacqueline Pastur, professionele medewerkster bij de gemeente Eigenbrakel.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^