Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 21 januari 2015, is aan de heer Michoel J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Hoogstraten. Het is hem vergund de titel v Het beroep to

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015200169
pub.
19/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 21 januari 2015, is aan de heer Michoel J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Hoogstraten.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^